VC Right Work Sidebar

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Mình làm dịch vụ kế toán cho rất nhiều công ty trong thành phố. Ngày trước từng phải bù cả mấy chục triệu vì quản lý hóa đơn không tốt. Sau khi sử dụng nhiều phần mềm khác nhau thì may mắn mình biết tới Netca, giúp mình giải quyết được khâu quản lý nhiều MST khác nhau. Công việc trở lên đơn giản hơn nhiều

Khách hàng tại Netca
Lâm Võ
Kế toán dịch vụ tại Hồ Chí Minh, Tự do