Trên hóa đơn giấy tại phần người mua hàng đã được phép ghi “bán hàng qua điện thoại”. Vậy Hóa đơn điện tử áp dụng như hóa đơn giấy được không?

Không (tự ý áp dụng).

Doanh nghiệp cần Gửi văn bản CQT xin phép.

Ngoài ra, căn cứ theo CV 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 hướng dẫn về chữ ký của người mua trên Hóa đơn điện tử: Người mua là đơn vị kế toán thì phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua thì không cần ký số trên HĐĐT như:

  • Hợp đồng kinh tế
  • Phiếu xuất kho, phiếu thu
  • Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên nhận thanh toán


Leave a Reply