10 cách sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD đầy đủ nhất

Netca chia sẻ 10 cách sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD đầy đủ nhất giúp các bạn kế toán khắc phục được lỗi này khi kê khai và nộp tờ khai thuế.

Đầu tiên: Các bạn tiến hành thử bằng một số cách như sau:

 • – Tải về và Update lại phần mềm HTKK mới nhất
 • – Kê khai trực tuyến
 • – Nộp bản cứng (in ra giấy)
 • – Tiến hành thực hiện sao lưu dữ liệu HTKK

Về cơ bản thực hiện tuần tự như sau: Trên phần mềm HTKK NNT click vào công cụ => Sao lưu dữ liệu => Gỡ bỏ phần mềm HTKK => Xóa sach Datafile cũ => Khởi động lại máy tính => Download và cài đặt lại phần mềm HTKK mới nhất => Kê khai lại

Để thực hiện được các cách khắc phục lỗi dưới đây yêu cầu máy tính cần cài phần mềm Notepad++. Trường hợp máy các bạn chưa cài phần mềm này thực hiện như sau:

b1. Tải phần mềm Notepad++ (Tải phần mềm tại đây)

b2. Các bạn cài phần mềm này như bất cứ các phần mềm khác ( mở ứng dụng Next…..Install cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.)

Phần mềm notepad++
Phần mềm notepad++

Tổng hợp sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD

Cách sử dụng: Các bạn thực hiện click chuột phải vào file XML được kết xuất ra từ phần mềm HTKK mới nhất => Chọn Edit with Notepad++

Để tìm đúng số dòng cần tìm bạn nhìn ở cột bên trái ứng dung Notepad++

Chuột phải vào file XML chọn open notepad++
Chuột phải vào file XML chọn open notepad++

Chú ý:

 • – Với giá trị nào sai thì các bạn sửa giá trị đó, và không sửa những giá trị khác.
 • – Các tờ khai khác nhau có thể sai dữ liệu ở các dòng khác nhau.

Chính vì vậy số dòng bị sai được minh họa trong bài viết này chỉ dùng để tham khảo, đối với tờ khai của các bạn thuộc tờ khai gì thì tham khảo kỹ hướng dẫn áp dụng cho loại tờ khai đó.

Loại 1: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-10-2014′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’. Chi tiết lỗi này thường gặp tại dòng 22 có cùng nguyên nhân.

Cách khắc phục thực hiện như sau:

 • + Cách 1: Người dùng tự sửa định dạng ngày, tháng năm trên máy tính thành dd/MM/yyyy rồi kết xuất lại là sẽ nộp được.
 • + Cách 2: Mở tờ khai XML bằng Notepad ++ Tìm tham số 01-10-2014 => Sửa thành 01/10/2014 rồi lưu lại (Sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Sau đó thử nộp lại.

Loại 2: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. – Dữ liệu sai tại dòng: 156. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’

 • – Nguyên nhân chủ yếu gây ra lỗi trên là ở bảng kê phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. Các bạn click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại.
 • – Đối với từ quý I/2015 doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp bảng kê mua vào, bán ra khi nộp tờ khai thuế GTGT vì vậy, sau khi đã kê khai và có số liệu tổng doanh thu và tổng thuế bán ra, các bạn có thể xóa bỏ phụ lục này.

Loại 3: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 92. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

Nguyên nhân chính gây ra lỗi này như sau:

– Khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Vì vậy các bạn vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường.

– Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, các bạn sẽ phải khai trên phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Nhưng do phần mềm HTKK mới nhất đang bị lỗi, các bạn có thể khắc phục theo 2 cách:

+ Tiến hành kê khai trực tuyến trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

+ Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻ như hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai.

>>Xem thêm: 25 lỗi thường gặp khi nộp tờ khai thuế qua mạng và cách xử lý

Loại 4:Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonDKiTiepSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

Loại 5: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:

Các bạn chú ý phải sửa chính xác cấu trúc của 2 cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC như hình minh họa trên.

Hơn nữa, nhiều bạn thêm, bớt hoặc di chuyển dấu gạch chéo làm cho cấu trúc file XML bị lỗi dẫn đến không nộp được. Cấu trúc dữ liệu ngày, tháng, năm trong thẻ này là yyyy-MM-dd (dùng dấu gạch ngang, không dùng dấu gạch chéo, không đảo lộn vị trí của các giá trị)

Loại 6: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.

Lỗi này xảy ra do các bạn kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, các bạn sửa lại cho đúng và lưu lại.

Hiện nay Tổng cục thuế đã bỏ hẳn phụ lục mua vào, bán ra trên tờ khai thuế GTGT nên không còn lỗi này nữa.

Loại 7: Tờ khai không đúng định dạng XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’.

– Lỗi này thường xảy ra khi các bạn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 “Số thuế TNCN đã khấu trừ”. Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống).

Loại 8: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.

Các bạn nếu gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.

Lỗi này xảy ra đối với báo cáo tài chính theo QĐ 48 và đã được tổng cục thuế cập nhật lại trên phần mềm HTKK nên không còn xuất hiện nữa, các bạn chỉ cần cập nhật phần mềm HTKK mới nhất là bạn đã sửa thành công.

Loại 9: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.

Các bạn thực hiện sửa như sau: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào.

Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên các bạn cần chú ý khi điền:

 • – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
 • – Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000

Loại 10: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 137. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘maCQT’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:coQuanThue}’ is expected.

Đây là lỗi mà do trước đây xảy ra khi người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh và cũng đã được TCT cập nhật lại trên Phần mềm HTKK nên không còn xuất hiện nữa. Do vậy, các bạn thực hiện cập nhật phần mềm HTKK mới nhất là được.

Để được hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ tổng đài Netca: 19008980 (miễn phí)Leave a Reply